Doç.Dr.
Emel İSLAMOĞLU
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 54 54